KURULLAR

Murat Cavcav
Başkan
Arif Ölmez
Başkan Vekili - İcra Kurulu Üyesi
Ö.Tamer Yolal
GENEL SEKRETER
Ahmet Murat Yıldız
Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan
Osman Kaçar
İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan
Merdan Hürmeydan
Amatör Branşlardan Sorumlu Asbaşkan
Sertaç Muratal
Teknik İşlerden Sorumlu Asbaşkan - İcra Kurulu
Şahin Kartal
Sosyal İşlerden Sorumlu Asbaşkan
Murat Öngelen
Sayman
H.Kemal Yurttakalan
Temsilciliklerden Sor. Yön. Kur. Üyesi
Murat İçcan
Temsilciliklerden Sorumlu Yön. Kur. Üyesi
Bülent Üstündağ
Dış İlişkilerden Sorumlu Yön. Kur. Üyesi
Mustafa Kerem Doğan
Altyapıdan Sor. Yön. Kur. Üyesi
İsmail Özkan
Altyapıdan Sor. Yön. Kur. Üyesi
Mehmet Emin Gür
İcra Kurulu Üyesi
Mahmut Alanya
Yönetim Kurulu Üyesi
Canpolat Aras
Taraftarlardan ve Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Nedim Hacıömeroğlu
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Sadettin Özkalender
YÖNETİM KURULU ÜYESİ